apart of Me's avatar

apart of Me

by Laurie Jeffery

'Neata! (at Askeli Beach, Poros, Greece)

xxx